آثار قابل واگذار به ناشران

 

1. دیوان فاطمه ی زهرا (علیهاالسلام) (تدوین، تحقیق و ترجمه)، شامل اشعار حضرت فاطمه ی زهرا (علیهاالسلام)، رقعی، 128 صفحه .

2. هدیه ی معصومیّه (رجوع شود به کتاب های در آستانه ی انتشار)، جیبی، 300 صفحه .

3. قیام تاریخی حضرت معصومه (علیهاالسلام) (رجوع شود به کتاب های در آستانه ی انتشار)، رقعی، 250 صفحه .

4. برادران و خواهران حضرت امام رضا (علیه لسلام) (رجوع شود به کتاب های در آستانه ی انتشار)، رقعی 200 صفحه .

5. شوخ طبعی و سلامت روان از منظر اسلام (رجوع شود به کتاب های در آستانه ی انتشار)، رقعی، 160 صفحه .

6. حکمت نامه ی نوروز (رجوع شود به کتاب های در آستانه ی انتشار)، رقعی 250 صفحه .

7. تصحیح برگزیده ی دارالسلام عراقی (رجوع شود به کتاب های در آستانه ی انتشار)، وزیری 350 صفحه، فارسی.

8. تصحیح و تحقیق شرح اربعون ماحوزی بحرانی (به روش انتقادی)، 500 صفحه وزیری، عربی .

9. تصحیح و تحقیق هشت بهشت، محمد واعظ تبریزی، عرفان، رقعی، 250 صفحه، فارسی .

10. تصحیح و تحقیق روادع النفوس (یک دوره گناه شناسی اسلامی)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی (قرن 13)، فارسی، دو جلد وزیری .

11. تصحیح و تحقیق آداب نماز شب، علّامه عبد النبی بن مفید شیرازی (قرن11)، به زبان فارسی، رقعی، 96 صفحه .

12. تصحیح هدایة الولایة (شرح 40 حدیث در شأن و فضیلت امام علی علیه السلام)، علامه محمد جعفر استرآبادی (ت 1263ق)، به زبان فارسی، رقعی، 94 صفحه .