تصحیحات و تحقیقات علمی مستقلّ (چاپ شده)

 

 

1. البضاعة المزجاة (شرح روضه ی کافی)، علّامه محمد حسین قاریاغدی (1089ق)، 4 جلد وزیری، دارالحدیث قم – کنگره ی بین المللی ثقة الإسلام کلینی، 1389 ش.

2. مفتاح الفرج (در استخاره)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی (ت 1151ق)، یک جلد رقعی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1389 ش .

3. کرامات الأولیاء، علّامه ی تنکابنی (صحب قصص العلماء)، یک جلد رقعی، انتشارات زائر- قم 1387 ش .

4. مصطلحات الفقه، آیة الله علی مشکینی، یک جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی 1392 ش .

5. مجموعه نوشتارهای فقهی، آیة الله علی مشکینی، یک جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی، 1392 ش .

6. رسائل فقهیّة و اُصولیة، آیة الله علی مشکینی، 2 جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی، 1392 ش .

7. تفسیر مبسوط، جلد دوم، آیة الله علی مشکینی، یک جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی، 1392 ش .

8. هدایة الولایة، محمّد جعفر استرآبادی شریعتمدار (ت 1263 ق)، یک جلد رقعی، آخرین وصی -قم.

9. الصافی (در شرح کافی)، ملّا خلیل قزوینی (ت 1089ق)، جلد دوم، انتشارات دارالحدیث قم -کنگره ی بین المللی ثقة الإسلام کلینی 1389 ش .

10. آداب نماز شب، عبد النبی بن مفید شیرازی (قرن 12)، رساله ی سوم مجموعه، دفتر معرفت، ش اوّل، پژوهشگاه باقر العلوم – قم 1386 ش .

11. فصوص سلیمانیّة، سید ماجد بحرانی شیرازی (1097 ق)، وزیری، میراث حدیث شیعه، دفتر 15، انتشارات دارالحدیث قم 1385 ش .

12. الإیجاز في الدرایة والرجال، محمّد جعفر استرآبادی شریعتمدار (ت1263 ق)، وزیری، میراث حدیث شیعه، دفتر 15، انتشارات دارالحدیث قم 1385 ش.

13. رسالة حول القرآن، سیّد محمّد لاریجانی (قرن 13)، وزیری، تراث الشیعة القرآنی، ش3، مکتبه ی علوم القرآن، قم 1387 ش .

14. منبع الأحکام، علّامه تنکابنی (صاحب قصص العلماء)، میراث حدیث شیعه، دفتر 18، وزیری، 1387 ش.

15. أحوال رجال الستّة عشر، محمّد علی احمدیان نجف آبادی (ت 1417 ق)، وزیری، میراث حدیث شیعه، دفتر 19، رساله هشتم 1387 ش .

16. مقدّمة الواجب، سیّد ماجد بن هاشم جدحفصی بحرانی، تراث الشیعة الفقهی و الاُصولی، ش اوّل، رساله ی چهارم 1429 ق .

17. التسامح في أدّلة السنن، محمّد باقر بهاری همدانی، تراث الشیعة الفقهی والقرآني شماره ی اوّل، رساله ی هفتم، وزیری 1429 ق.

18. التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیله (ج 8 و 9)، آیة الله علی مشکینی، ش 40 و 41 کنگره، کنگره ی آیة الله مشکینی، دارالحدیث قم، 1392 ش .

19. التحفة العلویّه (ناشناخته از قرن 10) [= شرح زیارت رجبیّه]، میراث حدیث شیعه، دفتر 16، رساله پنجم 1385 ش .

20. هدایة السعداء في شرح زیارة عاشورا، علّامه محمّد جعفر استرآبادی (ت 1263 ق)، میراث حدیث شیعه، دفتر 16، رساله ی دوم 1385 ش .

21. الروضات في شرح الزیارة الرجبیّه، محمّد بن مقیم مازندرانی معروف به ملّا حمزه شریعتمدار (ت 1281 ق)، میراث حدیث شیعه، دفتر 21، رساله ی پنجم 1389 ش .

22. الدرر الغیبیّه في تفسیر أیّام الله في القرآن، ملّا حمزه محمّد بن مقیم مازندرانی (ت 1281 ق)، تراث الشیعة القرآنی، ش5، رساله دوم 1392 ش.

23. رسالة في علم الرجال، سید حسین بن محمّد حسینی (قرن 13 و 14)، میراث حدیث شیعه، دفتر 20، رساله ی ششم 1388 ش .

24. مفتاح الفرج (در طرق استخاره)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی (ت 1151ق)، میراث حدیث شیعه، دفتر 16، رساله پنجم 1388 ش .

25.رساله در استجابت دعا – نظام الدین گیلانی (قرن 11) – مجموعه آثارمربوط به کنگرۀ آیت الله خراسانی – 1394ش – جلد اوّل.

26. مصباح الذاکرین – صدرالدین محمّد دزفولی (ت 1258 ق) - مجموعه آثارمربوط به کنگرۀ آیت الله خراسانی – 1394ش – جلد اوّل.

27. رسالۀ عقلیّۀ امیریّه (میر سیّد علی همدانی ،ت 714-786 ق)، جشن نامۀ استاد سیّد علی خراسانی، نشر سهل، 1395 ش.


 

 تصحیحات و تحقیقات علمی به صورت گروهی  (چاپ شده)  

1. الکافی، ثقة الإسلام کلینی (ت 329 ق)، 15 جلد وزیری، پژوهشگاه حدیث و قرآن (گروه احیاء و تصحیح متون) 1387 ش .

2. فقه فتوایی آخوند خراسانی، استخراج و تخریج، 3 جلد وزیری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – قم 1390 ش .

3. النقض، عبد الجلیل رازی قزوینی، کنگره ی عبد الجلیل قزوینی، دار الحدیث قم، 1391 ش .

4. فقه زنان، ابوالقاسم بن محمّد جرفادقانی (ت 1092ق)، تخریج و مصدریابی، کتابخانه  فقه و اصول شیعه – قم 1390 ش .

5. کتاب الزهد، حسین بن سعید اهوازی، مساعد در تحقیق، انتشارات دارالحدیث قم 1384 ش .

6. ترجمه ی نهج البلاغه، مصطفی زمانی، نظارت بر اعمال اصلاحات، انتشارات نبوی تهران 1384 ش .

7. دارالسلام، آیت الله میثمی عراقی (ت 1308ق)، ویراستاری علمی، انتشارات زائر – قم 1388 ش .

8. عقد اللآلی، ملّا محمّد اسماعیل فدایی کزّازی ( م 1262 ق)، مستند سازی و بازبینی نهایی، 2 جلد وزیری، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران 1393 ش .


 

 مقالات چاپ شده

1. پژوهشی پیرامون رقص، دانشنامه جهان اسلام، مادّه ی «رقص»، رحلی 1393 ش .

2. بررسی اعتبار سندی و متنی دعای سلامت امام زمان (علیه السلام)، مجلّه ی انتظار، مرکز مهدویّت، ش 18، سال 6، سال 1385 ش .

3. تحلیل ماجرای فدک از دیدگاه علّامه عسکری (رحمة الله علیه)، مجموعه مقالات کنگره ی بزرگداشت علّامه عسکری، جلد اوّل .

4. تقریب مذاهب در اندیشه ی علّامه محمد محسن آصفی، مجموعه مقالات کنگره ی بزرگداشت علّامه آصفی، جلد دوم.

5. پژوهشی درباره ی حدیث حدوث اسماء در کافی، مجموعه مقالات کنگره ی ثقة الإسلام کلینی، جلد جهارم، مقاله ی ششم 1387 ش .

6. آیة الله کوهکمری و مجمع الأحادیث، میراث حدیث شیعه، دفتر 14، رساله ی آخر 1384 ش .

7. چیستی استخاره و آسیب شناسی آن، مجله ی مبلّغان 1390 ش .

8. بررسی اعتبار متنی و سندی دعای «یا من أظهر الجمیل»، مجموعه مقالات کنگره ی بزرگداشت شیخ عبّآس قمی – قم 1389 ش .

9. جستاری در مکتب عرفانی مرحوم قاضی تبریزی، مجموعه مقالات کنگره ی بزرگداشت مرحوم علّامه قاضی تبریزی، مقاله ی دوم 1391 ش .

10. یادکردهای فرقه شناسی عبد الجلیل قزوینی در کتب النقض، مجموعه مقالات کنگره ی عبد الجلیل قزوینی، مقاله ی سوم 1391 ش .

11. نگرانی های حضرت مهدی (علیه السلام)، مجله ی موعود، ش 63، سال 1385 ش .

12. درآمدی بر رسائل صدوق، نشر ارمغان، قم، مقدّمه ی رسائل صدوق .

13. نظری بر تحوّلات تاریخی غلو، ماهنامه ی ذکر، ش 4 .

14. بنیادگرایی و تحولات آن در تاریخ اسلام، ماهنامه ذکر، ش 5 .

15. ملاک پژوهی غلو با تکیه بر اندیشه های سیّد مرتضی علم الهدی، مجموعه مقالات کنگره ی سیّد مرتضی (رحمة الله علیه) – قم، پژوهشگاه قرآن و حدیث.

16 .شبهه شناسی سنّت استخاره و آسیب شناسی آن، مجموعۀ جشن نامۀ استاد سیّد علی خراسانی، از طرف کتابخانۀ تخصّصی وابسته به دفتر آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله)، نشر سهل، 1395ش.


 آثار مستقل تألیفی (چاپ شده)

1. صحیفه ی فاطمیّه، انتشارات زائر- وابسته به آستان مقدس حضرت معصومه (علیها السلام) - قم، وزیری، چاپ 28 سال 1392 ش .

2. هدیه ی فاطمیّه (شامل دعاها، اذکار و ختوم متعلّق به حضرت زهرا (علیها السلام)، انتشارات زائر- وابسته به آستان مقدّس حضرت معصومه (علیها السلام) – قم، نیم جیبی، چاپ پنجم 1387 ش.

3. نامداران مکاشفه  کرامت (آشنایی با عارفان فقیه شیعی و دستورالعمل های اخلاقی و عرفانی آنان)، جلد اوّل، وزیری، آخرین وصی – قم 1393 ش .

4. چهل قطب عرفانی، وزیری، آخرین وصی - قم 1393 ش .

5. حجاب برتر (بررسی جایگاه پوشش سرتاسری در حجاب اسلامی)، رقعی، انتشارات زائر- قم 1391 ش .

6. تندیس عشق (خاطراتی از عارف فرزانه کربلایی احمد میرزا حسینعلی تهرانی)، رقعی، آخرین وحی- قم 1388 ش .

7. بهترین ها و برترین ها در قرآن و حدیث، رقعی، نشر روح - قم 1383 ش .

8. احکام حجاب و عفاف در گلستان مرجعیّت، رقعی، نتشارات زائر – قم، چاپ هشتم 1389 ش .

9. درباره ی رقص، رقعی، آخرین وحی - قم، چاپ سوم 1390 ش .

10. نجمه خاتون (بانو تکتم)، شرح حال مادر امام رضا (علیه السلام)، انتشارات زائر - قم 1387 ش.

11. چشمه سار مطهّر (پرسش های شما و پاسخ های استاد مطهّری رحمة الله علیه)، رقعی، نسیم ظهور - قم، چاپ چهارم 1391 ش .

12. آفتاب کاروان (حکایت سر مطهّر امام حسین علیه السلام)، رقعی، پژواک اندایشه - قم، چاپ اوّل 1389 ش .

13. شاه ولایت (فضایل امام علی علیه السلام در احادیث اهل سنّت)، رقعی، نسیم ظهور - قم 1391 ش .

14. ارتباط هفتگی با خداوند، جیبی، آخرین وصی - قم 1390 ش .

15. زیارت امامزادگان، جیبی، انتشارات زائر - قم 1385 ش .

16. سیمای حجاب و عفاف در آیات و روایات، رقعی، انتشارات زائر - قم، چاپ هشتم 1391 ش .

17. چهل حدیث حجاب و عفّت  (به همراه آیات قرآن کریم پیرامون حجاب و عفّت)، جیبی، انتشارات زائر - قم، چاپ هفتم 1390 ش .

18. مسیحای طوس (چهل کرامت برگزیده از امام رضا علیه السلام)، رقعی، انتشارات دارالحدیث - قم 1393 ش .


کتاب های در دست انتشار

1. بیست اصل اخلاقی در اسلام (اخلاق بیست)، رقعی، انتشارات دارالحدیث.

2. گلستان معصومیه (بررسی تحلیلی تاریخ حضرت معصومه علیها السلام و شهر مقدس قم)، وزیری، انتشارات زائر - قم .

3. مثنوی محمّد رسول رحمت - رقعی- انتشارات نسیم ظهور.

4. سراج المعراج (برگزیده و تصحیح معراج السعادة) وزیری، آخرین وصی - قم .

5. تاریخ تحلیلی و مقارن علوم حدیث، وزیری، پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی.

6. وحدت امّت اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی(رحمة الله)، رقعی، پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی .

7. موسوعه ی بزرگ حجاب و عفاف اسلامی - وزیری، 5جلد، مؤسسه ی ریحانة النبي - قم .

8. السید العلامه الخوئی منادی التقریب و الوحده الاسلامیه، وزیری، پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی .

9. استاندارد از دیدگاه اسلام، کار گروهی، سازمان استاندارد قم .

10. دیوان فاطمه (علیهاالسلام) (نقد و بررسی اشعار منتسب به حضرت فاطمه ی زهرا علیها السلام)، تدوین، تصحیح و ترجمه، رقعی.

11. هدیه ی معصومیّه، جیبی، کتاب همراه زائران حضرت معصومه علیهاالسلام، شامل مختصری از شرح حال و احادیث و اعمال مربوطه .

12. بررسی قیام تاریخی حضرت معصومه علیها السلام، رقعی.

13. برادران و خواهران امام رضا (علیه السلام)، رقعی .

14. شوخ طبعی و سلامت روان از منظر اسلام، رقعی .

15. جلفا نگین آذربایجان، وزیری .

16. درسنامه ی روش تصحیح متون، وزیری .

17. تاریخ حدیث در اهواز، وزیری .

18. درآمدی بر فقه پویا (الفقه الفعّال و بواعثه و لوازمه)، وزیری .

19. حکمت نامه ی نوروز، رقعی .

20. اصلاح و اصلاح طلبی در قرآن و حدیث، جیبی.

21. رشد و توسعه ی اقتصادی از منظر تعالیم اسلامی، رقعی .

21. در آمدی بر علوم

21. مقالات اجتماعی.

23. تلاشگران ناشناخته (نو معرفی بیست تن از دانشمندان و نویسندگان مذهب تشیع).

24. کتاب آداب نماز شب.

25. باور (بداء) خواستگاه امید در نامیدی.

26. عطسه شوم.

27. پژوهشی پیرامون خرافات(ج1).

28. ترجمۀ قرآن کریم.

29. ترجمۀ اصول کافی.

30. ترجمۀ نهج البلاغه.

31. ترجمۀ صحیفه سجادیّه.

32. ترجمۀ مفاتیح الجنان.

33. پژوهشی پیرامون دعا های معتبر (ج1)

34. نظام خانواده در مکتب اهل بیت (ع) (بر اساس کتاب کافی)


تصحیحات و تحقیقات در دست انتشار

1. تصحیح برگزیده ی دارالسلام میثمی عراقی، وزیری، پژواک .

2. رسائل صدوق (شامل 7 رساله از شیخ صدوق رحمة الله علیه)، تصحیح همه جانبه اعمّ از تقویم، نقد و بررسی متن و بررسی اسناد، پژوهشگاه قرآن و حدیث، کنگره ی بین المللی شیخ صدوق رحمة الله علیه .

3. الفصول المختارة، سید مرتضی علم الهدی(رمة الله علیه)، پژوهشگاه قرآن و حدیث، کنگره بین المللی سیّد مرتضی علم الهدی (رحمة الله علیه) .

4. نکاح البالغة الرشیده، صاحب ریاض، ترث فقهی و اصولی شیعه.

5. حجیّة الأدلّة الأربعة، صاحب ریاض، تراث فقهی و اصولی شیعه .

6. حجیّة المفهوم و القیاس، صاحب ریاض، تراث فقهی و اصولی شیعه .

7. تحقیق زیارة العاشورا، سماهیجی، میراث حدیث شیعه .


تصحیحات و تحقیقات در دست تحقیق

1. شرح اربعون ماحوزی بحرانی، علی اصغر دهدشتی ساوجی، 1 جلد، وزیری (تصحیح انتقادی).

2. هشت بهشت، محمد واعظ تبریزی، عرفان، یک جلد رقعی .

3. روادع النفوس (یک دوره گناه شناسی در اسلام)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی، وزیری، 2جلد.

4. مجموعه رساله های محمد طاهر قمی، 2 جلد .

5. تصحیح و استدراک «التنبیه علی غرائب من لا یحضره الفقیه»، صیمری، یک جلد وزیری .

6. الفقیه، شیخ صدوق، پژوهشگاه حدیث و قرآن، گروه احیا و تصحیح متون .

7. التوحید، شیخ صدوق، پژوهشگاه حدیث و قرآن، گروه احیا و تصحیح متون .

8. نهج البلاغه، سید رضی، پژوهشگاه حدیث و قرآن، گروه احیا و تصحیح متون .

9. تنزیه الانبیاء - سیّد مرتضی علم الهدی.

10. المقنع - سیّد مرتضی علم الهدی .

11. چند رساله در زیارت عاشورا.


مقالات در دست تحقیق، یا در آستانه ی انتشار

1. اعتبار سنجی کتب مصادقة الإخوان و انتساب آن .

2. پژوهشی پیرامون خرافه و مصادیق و ملاک های آن .

3. اعتبار سنجی تاریخی کتاب «الفقیه» با تکیه بر نسخه های خطی آن .

4. بایسته های تقریب مذاهب اسلامی در آیات و روایات اسلامی .

5. روایات بلوغ دختران، اعتبار سنجی و تحلیل .

6. اعتبار سنجی تاریخی کتاب «نهج البلاغه» با تکیه بر نسخه های خطّی آن .

7. اعتبار سنجی، تحلیل  و نقد اخبار «شومیّت زن» .

8. ملاک پژوهی غلو با تکیه بر اندیشه های سید مرتضی علم الهدی (رحمة الله علیه) .

9. پژوهشی در خصوص «ضروری مذهب» در اندیشه ی فقهای شیعه و اهل سنّت .

10. پژوهشی نوین پیرامون اخبار «عقل زنان» .

11. نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به «نقش انحراف مذهب در اعتبار احادیث راویان».

12. ملاک های رویکرد به احادیث اهل سنّت، طرح نظریّه، دیدگاه ها و تحلیل .


نشست ها، مصاحبه ها، سخنرانی ها، انعکاس اخبار

1. میزگرد بررسی ابعاد زندگانی حضرت زهرا علیهاالسلام، خبرگزاری فارس .

2. میزگرد بررسی سبک زندگانی فاطمی (علیهاالسلام)، خبرگزاری فارس .

3. مستند سریر عفاف، شبکه ی 3 سیما و شبکه قم .

4. درباره ی تصحیح کافی، مجلّه ی حوزه .

5. درباره ی موسوعه بزرگ حجاب و عفاف اسلامی، پایگاه خبری حجاب نیوز .

6. آسیب شناسی سنّت استخاره، خبرگزاری فارس .

7. امام جواد (علیه السلام) و روایات وی، خبرگزاری فارس .

8. درباره ی تصحیح بضاعة المزجاة، پایگاه اطّلاع رسانی دارالحدیث قم .

9. نگاهی به زندگانی مادر ثامن الحجج (علیه السلام)/ 1، خبرگزاری فارس .

10. نگاهی به زندگانی مادر ثامن الحجج (علیه السلام)/ 2، خبرگزاری فارس .

11. امکان نظریه پردازی در حوزه ی عفاف و حجاب به کمک احادیث امام صادق (علیه السلام)، خبر گزاری فارس.

12. مدفن امام حسین(علیه السلام)، پرسمان .

13. حکمت های سنّت اطعام و احسان در اسلام، خبرگزاری فارس .

14. هشدار پیامبر (صلی الله علیه و آله) به زنان بدحجاب، خبرگزاری فارس .

15. زینب (علیهاالسلام) از ولادت تا وفات، مهرنگارخانه .

16. حقایقی از سنگ آسمانی حجر الأسود، خبر گزاری فارس و مهر .

17. چالش های متعه و چند همسری در اسلام، مهرنگارخانه و فارس .

18. کمال و جمال زن در اسلام راستین، مهر نگارخانه .

19. حکمت های نوروز و تعالیم اسلامی، خبرگزاری فارس .

20. موسیقی و فقه پویا، سایت رسا (حوزه ی علمیّه قم) .

21. قبر مطهر حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) کجا قرار دارد، فارس .

22. دعایی که حضرت فاطمه (س) به سلمان آموخت، فارس .

23. ماجرای رحم کردن شیر درنده به رسول اکرم (صلی لله علیه و آله)، فارس .

24. سیری در معنای دعای سلامتی امام زمان (علیه السلام)، قدس آنلاین .

25. کرامتی از سید بن طاووس(رحمة الله علیه)، فارس .

26. ماجرای بحرالعلوم و سرداب سامرا، فارس و شیعه نیوز .

27. توصیه ی برزخی علامه امینی به محبان اهل بیت (علیهم السلام)، رادیو دری .

28. کتابی که درد چشمان را تسکین داد، فارس، فرهنگ نیوز، تبیان .

29. دلایل تعداد اندک احادیث حضرت زهرا (علیهاالسلام)، شفاف .

30. ماجرای گریه ی حضرت زهرا (علیهاالسلام) در عزاداری خواهر، تابناک .

31. معتبرترین قول های حضرت فاطمه ی زهرا(س)، جلای حسین .

32. پانزده عامل رشد بدحجابی در جامعه، مرکزی نیوز .

33. معجزه ای از چادرخوب زهرا (س)، اسلام .

34. راز کتاب منتشر نشده ی شیخ بهایی فاش شد، رجا .

35. آیا معصومین با فالگیری با قرآن موافق بودند، حریم یاس، خبر فارسی .

36. خاطره ای جذاب از امام خمینی (رح) درباره ی شیخ عباس قمی، خبرگزاری حج .

37. مردی که از شنیدن صدای ذکر موجودات خواب نداشت، خوبان خبر .

38. اتفاقاتی که در سایه ی بدحجابی گریبانگیر آقایان می شود، هویّت ما .

39. نحوه ی دفن شهدای کربلا، خانه ی مشاور .

40. خواب حکمت آمیز مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آرامش بدی .

41. مکاشفه ی آیت الله خویی به روایت خود ایشان، آوا .

42. صاحب جواهر، چگونه بر مرجعیت شیخ، صحّه گذاشت، شیعه 24 .

43. ماجرای طیّ الأرض آیت الله بهجت، بهجت نیوز .

44. نتیجه ی مناظره ی ده روزه ی آیت الله خویی(رحمة الله علیه) در مسجد النبي (ص)، ممتاز نیوز.

45. آیا چشم زخم واقعیت دارد، پرشین بی بی سی .

46. آسیب پذیری در اعتقاد غلط به استخاره، سایت الف، فردا نیوز. 47. پرسش نامۀ بیست سؤالی دربارۀ حجاب، نمایندگی.

48. مادر و دختری که سالار شهیدان برایشان شعر سرودند، آکا ایران.

 49. سخنگوی دولت اهل بیت کیست، تریبون.

 50. مجازات بی حجابی در یهودیّت، ظهور.

 51. حمید احمدی جلفایی از زبان خود او، تبیان زنجان، واحد مشاهیر و بزرگان.

 52. گزارشی از تصحیح گستردۀ کتاب من لا یحضره الفقیه، دار الحدیث.

 53. برخورد اسلام با سنّت های قدیم ملّت ها، حدیث نت.

 54. گریۀ زهرا (ع) در عزای خواهرش، مهر خانه.

 55. ابعاد زندگی حضرت زهرا (ع) از مدیریّت تا حضور اجتماعی، مهر خانه.

 56. سلسله مباحث دوازده گانه در مورد نقش زنان در نهضت عاشورا ، مهر خانه (12 صحبت در محرم 1394).


آثار نرم افزاری

1. جامع الأحادیث3، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی (ضمنی)

2. جامع الأحادیث3/5، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی (ضمنی)

3. ثقة الاسلام کلینی،گنکرۀ کلینی(ضمنی)

4. عبدالجلیل رازی قزوینی، گنکره عبدالجلیل(ضمنی)

5. مجموعه آثار همایش آیت الله مشکینی (ضمنی)


آثار صوتی و تصویری

1. 8 مصاحبه با برنامه مستند سریر عفاف (شبکه 3 سیما ) پیرامون مسائل حجاب و عفاف.

2. مجموعه سخنرانی های مربوط به ایّام فاطمیّه سال 1394 (پیرامون سیرۀ تربیتی حضرت فاطمه زهرا  سلام الله علیها).

2. سخنرانی در کانون توحید تهران (پیرامون اخلاق اهل بیت (ع))