تفسیر اثری، مبانی ونقد داده ها

تفسیر اثری .1

تفسیر اثری، اصول، مبانی نقد و داده های آن

پژوهشگر و نویسنده: حمید احمدی جلفایی

پیشگفتار

اهمیّت « قرآن » به عنوان جاودانه ترین اعجاز رسول خاتم اسلام ( ص) و برترین کلام آسمانی و محبوب ترین کتاب در میان همۀ فرقه های اسلامی و به ویژه مهمترین منبع در استنباط احکام دینی و عالم ترین میزان در ارزیابی همۀ نظریّه ها و کردارها و رفتارهای بشری، آن چنان روشن است که در مکتب اسلام، نیازی به پردازش ندارد.
از این رو، تفسیر قرآن کریم و کشف مدلول آیات مختلف آن نیز از همین درجۀ ارزش و اهمیّت، برخوردار است. در این میان، جایگاه تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به عنوان برترین، استوارترین و مصون ترین تفسیر کلام وحی، به دلالت عقل و نقل، جایگاه بسی ممتاز است.
به فرض احراز انتساب تفاسیر روایی به اهل بیت عصمت و طهارت ( ع )، این نوع تفسیر، مطمئن ترین و دقیق ترین تفسیر به شمار می رود؛ هر چند که آمیخته بودن اطلّاعات، گزارش ها و اخبار معتبر به غیر معتبر یا واقعی به جعلی و تحریف شده، در این زمینه نیز همچون سایر عرصه های نقل، موجب شده از درجۀ اهمیّت این نوع تفسیر، کاسته شود و به همین خاطر است که «بررسی صحّت صدور و اعتبار سنجی روایات تفسیری » نیازمند روشمندی خاصّ و تلاش های مخصوص است.

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، سلسله مباحث مربوط به تفسیر اثری، اصول و بایسته های آن، عرضه خواهد شد.