آموزش آشپزی

آموزش آسان آشپزی.1

روش تهیّۀ کوفتۀ تبریزی

زهرا نعمتی تبریزی

 

سخن آغازین

یکی از نیازهای اصلی انسان، خوراک است این نیاز، انسان را همواره بر آن داشته که در پی کشف چیزهایی جدید و گوناگون برای خوردن یاشد.
انسانهای اولیّه چون در ابتدا هنوز آتش را کشف نکرده بودند، مواد غذایی را بیشتر به صورت خام مصرف می کردند و بیشتر از سبزیجات و میوجات استفاده میکردند؛ ولی بعد از اندک زمانی که آتش ا کشف کردند، حیوانات راشکار میکردند و گوشت حیوانات را در آتش کباب می کردند و می خوردند. بعد کم کم با کشف کردن اینکه می توانند چربی حیوانات را ذوب کرده و روغن را درست کنند، توانستند بعضی مواد غذایی را در روغن سرخ کرده و بپزند و همینطور بشر کم کم توانست راه های جدیدی برای طبخ انواع غذاها پیدا کند.
در زمان حاضر با تولید غذاهای آماده و فست فودها، بسیاری از بیماریهای گوارشی و بیماریهایی چون فشارخون، افزایش کلسترول خون و قند خون افزایش یافته است؛ چون در این غذاها یه مقدار زیادی روغن و مقدار زیادی فلفل و سوسیس و کالباس استفاده می شود که باعث چاقی و بسیاری از بیماریها و انواع سرطان ها می شود.
بهترین نوعه پخت غذا آپ پز کردن و بخارپز کردن است.