حقوق خانواده

حقوق خانواده 1

 

 

حقوق خود را بهتر بشناسیم

حسن علیرضایی

 

پیشگفتار

خانواده، پناهگاه انسان اجتماعی است، محل امنی که به دلخواه خود آنرا انتخاب می کند تا جایی برای آرامش داشته باشد.عادت و رسم های اجتماعی واخلاق، محافظ و قوام دهندۀ این جمع مقدس هستند.در این زمینه، نباید نقش حقوق را در تنظیم روابط خانواده انکار کرد؛ زیرا اختلاف امری ممکن در امور خانوادگی است. و کسانی هستند که تنها با ابزار قانون یا زور، تسلیم می شوند ودرباره آنهاتنها قانون می تواند نظم و عدالت را برقرار کند.

از این رو، امروزه حقوق خانواده، از مهمترین شاخه های حقوق مدنی به شمار می رود که در دانشکده های حقوق، تدریس می شود و از لحاظ عملی هم مورد نیاز شدید حقوق دانان ،قاضیان و وکلای دادگستری است. با اینکه ریشه های اصلی حقوق خانواده در ایران، در فقه شیعۀ دوازده امامی است؛ اما دستخوش تغییر و تحوّلات بسیاری شده است. به هر حال، قانون جدید حمایت از خانواده، دارای نوآوری های جدید و قابل توجّهی است که نیاز به بررسی دارد.

با توجّه به این مقدّمه، در این نوشتار، برآنیم تا با بیان روان، به شرح مختصر قانون خانواده و استخراج نکات کاربردی آن پرداخته و به این وسیله،عموم مخاطبان را تا حدودی به حقوق و وظایف خود در این راستا آشنا نماییم. روشن است که: آشنایی هرچه بیشتر زن و شوهر از حقوق و وظایف خود، ضمن آن که از دامنۀ اختلاف ها در کانون خانواده می کاهد، بر رونق و نشاط و الفت و سکون زوجین -  که همان هدف اصلی ازدواج است - می افزاید.

آنچه در این گفتار آورده می شود، برگرفته از کتابهای: حقوق خانواده(اثر دکتر کاتوزیان)،حقوق مدنی (اثر: دکتر حبیب الله طاهری - دکتر امامی)، مختصر حقوق خانواده ( دکتر صفایی -دکتر امامی)، شرح قانون مدنی(سیدعلی حائری شاه باغ)، تفسیر قانون مدنی ( دکتر سید مرتضی قاسم زاده- حسن ره پیک - عبد الله کیایی) می باشد که در جای خود و با توجه به نوع مطلب برگرفته شده، به منبع آن اشاره خواهد شد.