دانستنیهای مهم و به روز در زمینه پزشکی

مغز و بیماری های مربوط به آن

                مغز و بیماریهای مربوط به آن                  

مقدمه                                                                                                                                                                                                                             نویسنده: زهرا اژدری

مغز یکی اصلی ترین و اساسی ترین بخش های بدن هم در جانوران و هم در انسانها است زیرا تمام اعمال و رفتار ما زیر نظر این بخش صورت می گیرد حتی زمانی که ما در خواب به سر می بریم مغز ما بیشترین اکسیژن را دریافت می کند جالب است بدانیم حتی تمامی حرکات غیر ارادی و ارادی ما زیر نظر مغز صورت می گیرد و می توان گفت پیچیده ترین عضو بدن مغز است که اگر حتی بخش کوچکی از آن به درستی عمل نکند قسمتی از بدن دچار اختلال می شود حال این اختلال می تواند یک اختلال عملی باشد یا اخلاقی و رفتاری هیچ فرقی نمی کند.

چشم

بیماری های چشم و روش های درمان آن

                                                                                                                                         نویسنده: حسین احمدی جلفایی

 

تعریف
( چشم ) یکی از مهمترین اعضای بدن است که ارزش آن در میان اعضای بدن پیکر انسان، مساوی با ارتباط انسان با عالم خارج است.
 اگر این عضو در بدن نباشد، نه تنها ابزار ارتباط انسان با عالم هستی کم می شود، دست مایه های تفکر و تأمّل انسان نیز به عنوان برترین موجود خلقت، از بین خواهد رفت.
در این نوشته، به صورت فشرده درباره ساختار چشم انسان وانواع بیماری های آن، مخصوصاً چشم درد و روش های تقویت چشم، آشنا خواهیم شد .
ساختمان چشم :
ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است . در قسمت جلوی این کره، یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد . نور از محیط خارج، وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد. عدسی، نور را به طور دقیق، روی شبکیّه متمرکز می کند تا تصویر واضح تر روی شبکیه ایجاد می شود .