ویتامین ها و راه های کسب آن

ویتامین A

آشنایی با ویتامین ها و راه های کسب آن (1)

 

به کوشش: زهرا فقری  

 

ویتامینها و مواد معدنی برای تقویت سیستم ایمنی بدن ، رشد و توسعۀ سلّولها و ارگانهای بدن، مورد  نیاز است. برخی از مواد غذایی، ویتامین و املاح بیشتری دارند که باید غذا هارا شناخت تا با مصرف آنها ویتامین و املاح مورد نیاز بدن، تامین شود.
پایگاه پژوهشی میثاق، در نظر دارد تا  به تدریج، مخاطبان خود را با همۀ ویتامین ها و راه های کسب آن و نتایج پژوهش های علمی در این راستا، آشنا سازد. از این رو، در، در هر دوره از مطالب، با یکی از ویتامین های معروف و دانستنی های مهمّ در پیرامون آن، آشنا خواهیم شد.
انواع ویتامین های اصلی  
1-    ویتامین آ  (A)
2-    ویتامین ث(C)
3-    ویتامین  دی(D)
4-    ویتامین ای (E)
5-    ویتامین کا (K)
6-    ویتامین اف (F)
7-    ویتامین ب(B)
و هریک از این ویتامین ها، خود گروه های مختلفی دارند، که به موقع، از آن ها سخن خواهیم گفت.