آشنایی با پژوهشگاه قرآن وحدیث قم

(1)

پژوهشگاه قرآن وحدیث قم

 

این پژوهشگاه ، همان موسّسۀ دارالحدیث قدیم است که در پی توسعه و تعمیق و زحمات دهه های متمادی درعرصه های تحقیق و پژوهش ، در مورّخۀ 8/4/1392 مطابق مصوّبۀ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری ، تحت عنوان پژوهشگاه به تصویب رسید و در تاریخ 14/5/1392 همزمان با 27 رمضان 1434 ق به صورت رسمی، افتتاح گردید.
موسّسۀ علمی و فرهنگی دار الحدیث، در تاریخ 22/8/1374 با پیام مقام معظّم رهبری و با مدیریّت حجّة الاسلام محمدی ری شهری ، درشهر مقدّس قم، تأسیس گردید و پس از راه اندازی چندین پژوهشکده، در قالب پژوهشگاه های رسمی کشور درآمد.

پژوهشکده های زیر نظر این پژوهشگاه، عبارتند از:

پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت [ ع ]، پژوهشکدۀ کلام اهل بیت [ ع ] ، و پژوهشکدۀ اخلاق و روان شناسی اسلامی .
همچنین در پی تأسیس چندین دانشکده در این مرکز، هم اکنون دانشگاه قرآن وحدیث نیز در جوار این پژوهشکده ، مشغول به فعالیّت است، که هم به صورت حضوری وهم مجازی، در سطوح مختلف کارشناسی و ارشد و دکتری،  در چندین رشتۀ مختلف، دانشجو می پذیرد.
چندین پایگاه علمی و ترویجی، وابسته به این مرکز هستند که عبارتند از : پایگاه حدیث نت، پایگاه دانشگاه قرآن وحدیث ، پایگاه مرکز آموزشی الکترونیک، پایگاه موسّسۀ دارالحدیث، پایگاه پردیس تهران، پایگاه کنگره های دار الحدیث، و مرکز اطّلاع رسانی کتابخانه های ایران .
کتابخانۀ تخصّصی و بسیارغنی این مرکز، در طبقۀ فوقانی آن، تعبیه دیده شده، که علاوه بر برخورداری از کتاب های ارزشمند به ویژه در گرایش قرآن و حدیث، در بخش مخطوطات آن، نسخه های مهّمی نگه داری می شود و فهرست آن ها در یک مجلّد، به چاپ رسیده است . ضمن آن که نسخه های فراوانی از کشورهند در طول سال های اخیر تهیّه و در دست فهرست برداری است که در بخش مخطوطات، به این مهم، پرداخته می شود .
فصلنامۀ علمی پژوهشی « علوم حدیث »، نشریّۀ داخلی محدّث، دو فصل نامۀ علمی تخصصی تفسیر اهل بیت [ ع ]، از مهمترین نشریه های این مرکز هستند .
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، اوّلین پژوهشکدۀ این مرکز است که تا به حال آثار بسیار ارزشمندی از ناحیۀ آن به نشر رسیده وبسیاری ازآن ها عناوین افتخارآمیزی را کسب نموده اند.
چندین مورد تصحیح زبانزد ، مثل: تصحیح کتاب الکافی، تصحیح کتاب الفقیه و مانند آن، در گروه  احیای آثار، و نیز موسوعه های متعدّدی در موضوعات گوناگون مثل: موسوعۀ میزان الحکمة، دانشنامۀ امام علی [ ع ]، دانشنامۀ امام مهدی [ ع]، دانشنامۀ امام حسین (ع)، و عناوین دیگر این پژوهشکده، بسیار حائز اهمیّت هستند.
مجموعۀ « میراث حدیث شیعه » نیز از جمله کارهای  گسترده و ماندگار این پژوهشکده است که نزدیک به بیست جلد آن منتشر شده و در بردارندۀ رساله های خطّی مهم می باشد.
جهت آشنایی بیشتر با این مرکز و بخش های مختلف زیر نظر آن، به پایگاه های نام برده شده مراجعه  گردد.