جاذبه های طبیعی در جهان اسلام

جاذبه های طبیعی جهان اسلام - 1

 

رضا فقری

پیشگفتار طبیعت و جاذبه های عالم هستی به عنوان مخلوق و آفریدۀ پروردگار متعال، در قرآن بسیار مطرح شده است. خداوند متعال، در بیش از 700  آیه به پدیده‌های طبیعی اشاره کرده است و آنها را به عنوان آیات الهی در عالم هستی، معرفی نموده است.
قرآن با بیان زیبایی های موجود در طبیعت و حضور شگفتیها در بطن طبیعت، می‌خواهد از مخلوقات طبیعی به عنوان مظاهر خلقت خدا یاد کند،  تا انسانهایی که قلبشان را ظلمت فرا گرفته و نور ایمان، به آن خطور نکرده و  وجودشان مملوّ از غرور و عُجب و خود خواهی شده و خود را در دام شیطان انداخته اند، شاید به خود آیند و به خالق هستی،ایمان آورند. در آیه نخست از سوره مبارکۀ انعام می‌فرماید:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ‏ يَعْدِلُون‏» .
ترجمه:ستایش خداوندی را که آسمانها و زمین را آفرید و روشنی و تاریکی را مقرر داشت باز کافران به خدای خود شریک قائل هستند.
و یا در سورۀ مبارکۀ احقاف آیۀ هفتم، چنین می‌فرماید:
« وَ الْجِبالَ أَوْتادا » .
یعنی: ما کوهها را  همانند میخ هایی بر زمین قرار دادیم (تا تعادل زمین به واسطۀ در برابر انواع حوادث، محفوظ باشد).
لذا بر آنیم در هر دوره به یکی از جاذبه های طبیعی جهان اسلام، اشاره کنیم، تا با تفکّر در آیات مختلف نظام هستی، ضمن تقرّب به خالق هستی ، قدر جاذبه های طبیعی موجود در جهان اسلام را بیشتر دانسته و همگی خود را در حفظ آنها مسئول بدانیم.

1.    کوه حرا