در محضر قرآن

قرآن و نوجوانان

در محضر قرآن (1)

                                                                                                                                                                         نویسنده: رضا فقری

آغاز سخن
قرآن، کتاب زندگی ما مسلمانان است و در همۀ زمانها، از این معجزۀ همیشگی استفاده می کنیم. و همانند یک چراغ نورانی، قلب ما را، روشن می کند و ما را از تاریکی به طرف روشنایی هدایت می کند. همانطوری که علی علیه السلام می فرماید:

« تَدَبَّرُوا آياتِ القُرآنِ وَاعْتَبِرُوا بِهِ فَإنَّهُ أَبْلَغُ الْعِبَرِ ».

ترجمه: در آيات قرآن تدبّر كنيد و به وسيله آن عبرت گيريد. چرا كه تدبّر در آن، رساترين عبرت‏هاست.

ما هم باید، در تمامی آیات این کتاب عظیم، فکر کنیم و عقل و هوش خود را، بکارگرفته، تا از این رحمت الهی، درس زندگی و انسانیّت بگیریم. لذا در این بخش می خواهیم بر آیات قرآن نگاه تدبّرانه و تفکّرانه داشته باشیم و نکات اخلاقی آن را مرور کنیم.