آشنایی با نرم افزار های پژوهشی در زمینه علوم اسلامی

برنامۀ نرم افزاری « کتابخانۀ اهل بیت [ ع ] »

1.  آشنایی با برنامۀ نرم افزاری « کتابخانۀ اهل بیت [ ع ] »

برنامۀ نرم افزاری « کتابخانۀ اهل بیت [ ع ] » یکی از مهمترین برنامه های پژوهشی در راستای تحقیقات اسلامی به شمار می رود که در طول دهه های اخیر،  به عرصۀ پژوهش وارد شده و ورژن های متعددی را در پی تکمیل شدن، پشت سر نهاده است.
آشنایی پژوهشگران علوم اسلامی با این برنامه، بسیار ضروری است؛ بلکه در شرایط کنونی، جزء مقدمّات اساسی اقدام به تحقیق و پژوهش در عرصه های مختلف نظری، به حساب می آید.
 این برنامه، در ورژن قبلی خود، تعداد 4709 کتاب را شامل شده که این تعداد، در جدیدترین ورژن آن، به 7052 عدد رسیده و در چهل شاخۀ مختلف، مهمترین آثار مذاهب اسلامی را با امکانات متعدد جستجو و پژوهش به همراه قابلیت های نت برداری و انتقال، ارائه داده است.