اسلامی که من می شناسم

اسلامی که من می شناسم . 1

موضوع کلّی: برتری طلبی دین اسلام، از شعار تا واقعیّت                      

موضوعات جانبی: دین، دین و عقل، تکفیر، نجاست انسان، نسبیّت دین، دین اسلام، تقریب مذاهب، تقریب ادیان این   نوشته، حاصل ضبط وپیاده سازی محفل پرسش و پاسخی است از محضر  استاد احمدی جلفایی، در محضر جمعی از دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد الهیّات در کرمان، که به همّت«خانم زهرا اژدری» و« آقای هادی احمدی» ضبط و تنظیم شده است.

پیام

این نسخه، نسخه ی آزمایشی پایگاه است؛ به زودی در نسخه های اصلی آینده، در این شاخه، چند مورد از پرسش های مهمّ ارسال شده توسّط کاربران در زمینه های علمی پژوهشی و دینی، مطرح گردیده و به آن ها پاسخ داده می شود.