تاریخ مرند

تاریخ شهر مرند 2

     ﷽   

نویسنده: رضا فقری

موقعیّت جغرافیایی و استراتژیکی مرند

«شهرستان مرند» از شهرستان های جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ که در شمال غربی استان آذربایجانشرقی واقع شده است.

این شهرستان، در 45 درجه و 46 دقیقۀ طول شرقی و 38 درجه و 26 دقیقۀ عرض شمالی قرار دارد؛ که از شمال به رودخانه ارس و از شرق به «شهرستان اهر» (مناطق سرسبز ارسباران) از جنوب به «شهرستان شبستر» و از مغرب به شهرهای «خوی» و «ماکو» متّصل می باشد .

  « شهرستان مرند» منطقه ای نیمه کوهستانی است؛ و مساحت آن حدود 3844 کیلومتر مربع می باشد . بیش از دو سوّم اراضی آن را نا همواریها و یک سوّم آن را سطح مسطح و جلگه ای تشکیل می دهد . مرتفع ترین قسمت آن واقع در «دهستان رودقان» با ارتفاع 15000 متر و پست ترین نقطه آن به آغاز حوزۀ استحفاظی« شهرستان جلفا» ختم می شود .

تاریخ شهر مرند 1

مرند در آیینۀ تاریخ

 نویسنده: رضا فقری

 

پیشگفتار

                                                                                    
شهرستان مرند،  یکی از شهر های ایران می باشد. است که در شمال غرب استان آذربایجان شرقی و در شمالی ترین منطقه ایران، واقع است . از شمال به رودخانۀ ارس و از شرق به شهرستان اهر ( ارسباران )، از جنوب به شهرستان « شبستر» و از مغرب به شهرهای « خوی» و « ماکو» متّصل می باشد.
« بطلیموس » از این شهر به نام «ماندگار» یا « مانداگارانا » نام برده و آن را یکی از آبادترین شهرها در تاریخ خوانده است. برخی نیز بر این باورند که بنای شهر مرند، به دستور دختر ترسایی به نام « ماریا » یا « ماریانا » گذاشته شده است. به هر حال، در تواریخ قدیم، مرند به نام های« مورندا » ، « مانداگارانا » ،« مادوند » و « مروند » معروف بوده است. در روایات باستانی ارامنه آمده ‌است که: حضرت نوح (ع) در مرند مدفون شده و کلمهٔ « مرند » از یک لغت ارمنی به معنای « تدفین »  اشتقاق یافته‌ است .