آشنایی با مفاخر مرند

مفاخر علمی مرند

(1)

علاّمه ميرزا على اكبر مرندى رحمه‏ الله (ت 1414 ق)

 

به کوشش: رضا فقری

 زندگى‏ نامه

علاّمه ميرزا على اكبر مرندى در سال 1314 ق در شهرستان مرند (واقع در شمال غربى آذربايجان شرقى) در خانواده‏اى متدّين متولّد گرديد.
آموزش ‏هاى مقدّماتى را در محضر پدر بزرگوارش سپرى كرد و پس از رحلت پدر، دروس مرسوم آن عصر را نزد آقا شيخ محمّدحسين رفيعيان  رحمه‏ الله و حاج شيخ باقر مجتهدى مرندى  رحمه ‏الله فرا گرفت و سپس براى ادامه تحصيلات خود، به حوزه علميه تبريز عزيمت و در آن‏جا از محضر علماى معروف، از جمله آيت اللّه‏ حاج ميرزا ابوالحسن انگجى  رحمه‏ الله كسب فيض كرد.
او شيفته و دلباخته آيت اللّه‏ سيّد على آقا قاضى  رحمه‏ الله بود و به مدّت 16 سال در محضر اين استاد، به سير و سلوك پرداخت.
سيّد على آقا قاضى  رحمه ‏الله نيز توجّه بسيارى به آيت اللّه‏ مرندى داشت. او با توجّه به اين‏كه شاگردان زيادى داشت، ولى دوازده نفر را انتخاب كرده بود و يك بحث خصوصى با ايشان برگزار كرده بود كه از جمله آن‏ها آيت اللّه‏ ميرزا على اكبر مرندى بود.