کارنامه تلاش (تصحیحات)

تصحیحات مدیر پایگاه

* تصحیحات و تحقیقات علمی مستقلّ (چاپ شده)

1. البضاعة المزجاة (شرح روضه ی کافی)، علّامه محمد حسین قاریاغدی (1089ق)، 4 جلد وزیری، دارالحدیث قم – کنگره ی بین المللی ثقة الإسلام کلینی، 1389 ش.

2. مفتاح الفرج (در استخاره)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی (ت 1151ق)، یک جلد رقعی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، 1389 ش .

3. کرامات الأولیاء، علّامه ی تنکابنی (صحب قصص العلماء)، یک جلد رقعی، انتشارات زائر- قم 1387 ش .

4. مصطلحات الفقه، آیة الله علی مشکینی، یک جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی 1392 ش .

5. مجموعه نوشتارهای فقهی، آیة الله علی مشکینی، یک جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی، 1392 ش .

6. رسائل فقهیّة و اُصولیة، آیة الله علی مشکینی، 2 جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی، 1392 ش .

7. تفسیر مبسوط، جلد دوم، آیة الله علی مشکینی، یک جلد وزیری، دارالحدیث قم، کنگره ی بزرگداشت آیة الله مشکینی، 1392 ش .

8. هدایة الولایة، محمّد جعفر استرآبادی، شریعتمدار (ت 1263 ق)، یک جلد رقعی، آخرین وصی -قم.

9. الصافی (در شرح کافی)، ملّا خلیل قزوینی (ت 1089ق)، جلد دوم، انتشارات دارالحدیث قم -کنگره ی بین المللی ثقة الإسلام کلینی 1389 ش .

10. آداب نماز شب، عبد النبی بن مفید شیرازی (قرن 12)، رساله ی سوم مجموعه، دفتر معرفت، ش اوّل، پژوهشگاه باقر العلوم – قم 1386 ش .

11. فصوص سلیمانیّة، سید ماجد بحرانی شیرازی (1097 ق)، وزیری، میراث حدیث شیعه، دفتر 15، انتشارات دارالحدیث قم 1385 ش .

12. الإیجاز في الدرایة والرجال، محمّد جعفر استرآبادی شریعتمدار (ت1263 ق)، وزیری، میراث حدیث شیعه، دفتر 15، انتشارات دارالحدیث قم 1385 ش.

13. رسالة حول القرآن، سیّد محمّد لاریجانی (قرن 13)، وزیری، تراث الشیعة القرآنی، ش3، مکتبه  علوم القرآن، قم 1387 ش .

14. منبع الأحکام، علّامه تنکابنی (صاحب قصص العلماء)، میراث حدیث شیعه، دفتر 18، وزیری، 1387 ش.

15. أحوال رجال الستّة عشر، محمّد علی احمدیان نجف آبادی (ت 1417 ق)، وزیری، میراث حدیث شیعه، دفتر 19، رساله هشتم 1387 ش .

16. مقدّمة الواجب، سیّد ماجد بن هاشم جدحفصی بحرانی، تراث الشیعة الفقهی و الاُصولی، ش اوّل، رساله ی چهارم 1429 ق .

17. التسامح في أدّلة السنن، محمّد باقر بهاری همدانی، تراث الشیعة الفقهی والقرآني شماره ی اوّل، رساله ی هفتم، وزیری 1429 ق.

18. التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیله، آیة الله علی مشکینی، ش 40 و 41 کنگره، کنگره ی آیة الله علی مشکینی، دارالحدیث قم، 1392 ش .

19. التحفة العلویّه (ناشناخته از قرن 10) [= شرح زیارت رجبیّه]، میراث حدیث شیعه، دفتر 16، رساله پنجم 1385 ش .

20. هدایة السعداء في شرح زیارة عاشورا، علّامه محمّد جعفر استرآبادی (ت 1263 ق)، میراث حدیث شیعه، دفتر 16، رساله ی دوم 1385 ش .

21. الروضات في شرح الزیارة الرجبیّه، محمّد بن مقیم مازندرانی معروف به ملّا حمزه شریعتمدار (ت 1281 ق)، میراث حدیث شیعه، دفتر 21، رساله ی پنجم 1389 ش .

22. الدرر الغیبیّه في تفسیر أیّام الله في القرآن، ملّا حمزه محمّد بن مقیم مازندرانی (ت 1281 ق)، تراث الشیعة القرآنی، ش5، رساله دوم 1392 ش.

23. رسالة في علم الرجال، سید حسین بن محمّد حسینی (قرن 13 و 14)، میراث حدیث شیعه، دفتر 20، رساله ی ششم 1388 ش .

24. مفتاح الفرج (در طرق استخاره)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی (ت 1151ق)، میراث حدیث شیعه، دفتر 16، رساله پنجم 1388 ش .


 

* تصحیحات و تحقیقات علمی به صورت گروهی  (چاپ شده)  

1. الکافی، ثقة الإسلام کلینی (ت 329 ق)، 15 جلد وزیری، تنزیل هوامش، پژوهشگاه حدیث و قرآن (گروه احیاء و تصحیح متون) 1387 ش .

2. فقه فتوایی آخوند خراسانی، استخراج و تخریج، 3 جلد وزیری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – قم 1390 ش .

3. النقض، عبد الجلیل رازی قزوینی، کنگره ی عبدالجلیل قزوینی، دار الحدیث قم، 1391 ش .

4. فقه زنان، ابوالقاسم بن محمّد جرفادقانی (ت 1092ق)، تخریج و مصدریابی، کتابخانه  فقه و اصول شیعه – قم 1390 ش .

5. کتاب الزهد، حسین بن سعید اهوازی، مساعد در تحقیق، انتشارات دارالحدیث قم 1384 ش .

6. ترجمه ی نهج البلاغه، مصطفی زمانی، نظارت بر اعمال اصلاحات، انتشارات نبوی تهران 1384 ش .

7. دارالسلام، آیت الله میثمی عراقی (ت 1308ق)، ویراستاری علمی، انتشارات زائر – قم 1388 ش .

8. عقد اللآلی، ملّا محمّد اسماعیل فدایی کزّازی ( م 1262 ق)، مستند سازی و بازبینی نهایی، 2 جلد وزیری، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران 1393 ش .


 

تصحیحات و تحقیقات در دست انتشار

1. تصحیح برگزیده ی دارالسلام میثمی عراقی، وزیری، آخرین وصی.

2. رسائل صدوق (شامل 7 رساله از شیخ صدوق رحمة الله علیه)، تصحیح و تحقیق همه جانبه اعمّ از تقویم، نقد و بررسی متن و بررسی اسناد و ...، پژوهشگاه قرآن و حدیث، کنگره ی بین المللی شیخ صدوق رحمة الله علیه .

3 . الفصول المختارة، سید مرتضی علم الهدی(رحمة الله علیه)، پژوهشگاه قرآن و حدیث، کنگره بین المللی سیّد مرتضی علم الهدی (رحمة الله علیه) .

4. نکاح البالغة الرشیده، صاحب ریاض، مرکز تراث فقهی و اصولی شیعه.

5. حجیّة الأدلّة الأربعة، صاحب ریاض، مرکز تراث فقهی و اصولی شیعه .

6. حجیّة المفهوم و القیاس، صاحب ریاض، مرکز تراث فقهی و اصولی شیعه .

7. تحقیق زیارة العاشورا، سماهیجی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، میراث حدیث شیعه .


* تصحیحات و تحقیقات در دست تحقیق

1. شرح اربعون ماحوزی بحرانی، علی اصغر دهدشتی ساوجی، 1 جلد، وزیری (تصحیح انتقادی).

2. هشت بهشت، محمد واعظ تبریزی، عرفان، یک جلد رقعی .

3. روادع النفوس (یک دوره گناه شناسی در اسلام)، علّامه محمد صالح خاتون آبادی، وزیری، 2جلد.

4. مجموعه رساله های محمد طاهر قمی، 2 جلد .

5. تصحیح و استدراک "التنبیه علی غرائب من لا یحضره الفقیه"، یک جلد وزیری .

6. الفقیه، شیخ صدوق، پژوهشگاه حدیث و قرآن، گروه احیا و تصحیح متون .

7. التوحید، شیخ صدوق، پژوهشگاه حدیث و قرآن، گروه احیا و تصحیح متون .

8. نهج البلاغه، سید رضی، پژوهشگاه حدیث و قرآن، گروه احیا و تصحیح متون .