درباره پایگاه

مدیر مسئول :

 حمید احمدی جلفایی (استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در زمینه های: اسلام شناسی، علوم و معارف اسلامی، علوم حدیث و قرآن، فقه و اصول، اقتصاد نظری، علوم اجتماعی و تربیتی، تصحیح متون)

 معاونت داخلی :

 رضا فقری اوردکلو (پژوهشگر و کارشناس در زمینه ی معارف اسلامی)

 سایر مدیران، مشاوران، و کوشندگان:

 آقایان: سیّد مجتبی صحفی، محمد هادی خالقی،محمد حسین درایتی،غلامحسین مجیدی ،جواد فاضل بخشایش، سید محمّد حسینی امیری، هاشم رهدار شیرازی، مهدی سلیمانی آشتیانی، مسعود تسلیمی، هادی احمدی جلفایی، ولی الله محمّدی، حسین احمدی جلفایی، علی ایمانی زاده، حسن علیرضایی، علی تسلیمی، سید محمد نبوی.

خانم ها: زهرا نعمتی تبریزی، فاطمه عباسی، زهرا فقری، معصومه احمدی جلفایی، زهرا میرزا حسینعلی، ریحانه تسلیمی، معصومه سادات حسینی.

 طراحی و مهندسی:   علی رضا ایزدی

 اهداف و چشم انداز:

1. تلاش در راستای تحقّق اهداف متعالی علمی پژوهشی در عرصه ی مطالعات اسلامی به روش های پویا و نوین.

2. سعی در ارائه ی نظریه های نوین علمی پژوهشی در مسائل بنیادین و غیر بنیادین اسلامی با استفاده از پژوهشگران ممتاز کشور .

3. تحقیق و بررسی علمی انواع مسائل اسلامی به صورت منطقی و متعادل و به دور از افراط و تفریط .

4. پاسخ به پرسش ها و شبهات موجود در زمینه ی تعالیم اسلامی، به ویژه مسائل روز مرتبط با قشر بانوان و جوانان .

5. تبیین ارزش های مختلف اسلامی به روش های نوین و قابل تطبیق با واقعیّت های زمان و مکان .

6. تلاش در جهت کاربردی کردن انواع مطالعات اسلامی برای دانش پژوهان در همه ی عرصه های زندگی بشر.

7. ترویج ارزش های ناب اسلامی به شیوه های نوین با جلب اعتماد مخاطبان از طریق راستی آزمایی و دفاع از واقعیت های زندگی .

8. پاسخ به پرسش های مخاطبان در زمینه ی مسائل علمی و معرفتی در رده های مختلف سنّی .

9. دفاع از پژوهش های برتر در زمینه های مختلف و نشر و تبلیغ آنها .

10. ارائه ی مشاوره های لازم برای پژوهشگران، دانشجویان و طلّاب محترم و عموم نویسندگان و هنرمندان در عرصه های مختلف مطالعات اسلامی .

11. حمایت از پژوهش های دانشجویی و سعی در اصلاح، تکمیل و ارتقای آن ها با ارائه ی رهنمودهای مناسب توسّط تیم مجرّب و کارآزموده .

12. معرفی آثار مفید برای مخاطبان در رده های مختلف و سعی در ایجاد ارتباط میان نویسندگان و ناشران .

13. ارائه ی اطّلاعات لازم و اساسی در پیش برد طرح های پژوهشی .

14. نشر و ترویج معارف ناب قرآن و فرموده های معصومان (علیهم السلام) .

15. ترسیم درست سیره ی اجتماعی و تربیتی معصومان (علیهم السلام) برای عموم مخاطبان، به ویژه کسانی که در عرصه ی تعلیم و تربیت، مسئولیت هایی بر دوش آن ها نهاده شده است .

16. القای ضرورت وحدت اسلامی و تقویت تقریب مذاهب و تحکیم آن با روش های مختلف .

17. تلاش در خرافه زدایی از چهره ی دین و جایگزینی اهداف، مقاصد و تعالیم ارزشمند و رشد دهنده ی اسلامی .

18. ارائه ی آموزش های مختلف علمی و پژوهشی در ابعاد و مقاطع گوناگون .

19. ارائه ی خدمات پژوهشی به پژوهشگران در عرصه های مختلف، توسّط تیم مجرّب میثاق و ایجاد ارتباط میان پژوهندگان و مجریان پژوهش و بانیان این عرصه .

20. معرفی و تشویق محقّقان نوپا و حمایت از اهداف، ایده ها و نوشته های آن ها .