پند معصومان

پند معصومان 1

(1)

خدا چگونه است ؟

نویسنده: هاشم رهدار شیرازی

 

1.    امام صادق (ع): «فَطَرَهُم جَمِیعاً عَلَی التَّوحِیدِ »؛

                                       خداوند ، همه ی انسانها را بر فطرتِ یکتاپرستی آفریده است[کافی،ج 2 ، ص 12،ح 3].

موجود ساختار و ترکیب انسان ها به گونه ای آفریده شده که همگیبه نوعی دوست دارند ، یک موجود برتر و قدرتمندی را مورد پرستش قرار دهند ، همان گونه که آهن ، طوری است که به آهن ربا گرایش دارد و جذب آن می شود.

البتّه بعضی انسان ها در این میان به بیراهه می روند و به خیال آن که آن موجود برتر و یا معبود محبوب تر ، چیز دیگری است ، از پرستش خدا دور افتاده و به پرستش بت یا پول و قدرت و مقام ، روی می آورند .

2. شخصی از امام رضا تقاضا کرد تا دلیلی بر وجود خداوند برای او بیان نماید .حضرت فرمود: «عَلِمتُ أَنَّ لِهذَا البُنیَانِ بَانِیاً فَأَقرَرتُ بِهِ » ؛

                             من  ساختمان بدن را دیدم و فهمیدم که چنین ساختمان (پیچیده ای) نیاز به بنیانگذاری دارد؛ پس (فهمیدم خدایی

                              هست  و ) به وجود آن اقرار کردم.[کافی ، ج 1 ، ص 78 ، ج 3].

3. امام باقر(ع): «إِیَّاکُم وَ التَّفَکُّرَ فِی اللّهِ، وَ لکِن إِذَا أَرَدتُم أن تَنظُرُوا إلی عَظَمَتِهِ فَانظُرُوا إِلی عَظِیمِ خَلقِهِ»؛

                              بر حذر باشید از این که در ذات خدا (و چگونگی آن) بیندیشید ؛ بلکه هر وقت خواستید عظمتش را بنگرید ، به بزرگی

                              جهان خلقت نگاه کنید [ کافی ، ج 1 ، ص 93 ، ح 7 ].

همان گونه که نمی شود آب یک دریا را در یک کاسه ی کوچک جای داد،  در ذهن و اندیشه ما انسان ها که در مقابل عظمت الهی ،  بسیار کوچک و محدود است ، نمی توان آفریدگار بی انتها را تصوّر کرد . زمانی که یک فرد بیمار به پزشکی مراجعه می کند ، آن پزشک قادر نیست خودِ بیماری را  با چشم ببیند؛ بلکه با وجود علایم ونشانه هایی که در فرد مریض است ، به نوع آن مریضی ، پی می برد. ما نیز باید با نشانه هایی که از خداوند در این عالم است ، به وجود و عظمت خداوند پی ببریم؛ زیرا خداوندِ نا محدود، بزرگتر از آن است که بهوسیله ی ذهن محدود ما تصوّر شود .

 

(تا گفتار بعدی خدا نگهدارتان)