اخلاق بیست (ویژه نوجوانان)

اخلاق بیست [ ویژه نوجوانان ] 1

آغاز سخن

حمید احمدی جلفایی

وقتی می خواهی از بیان ده ها نفر هم کلاسی، دوستی را انتخاب کنی، یکی از مهمترین ویژگی هایی که به ذهنت می رسد،  آن است که آدم خوش اخلاقی باشد.
در میان معلّم هایی که داری، او که خوش اخلاق تر از همه است، بیشتر از همه دوستش داری.
گاهی خوش اخلاقی را در خنده رو بودن طرف می بینی، گاهی در مؤدّب بودن او، گاهی در احترام گذاشتن به دیگران،  گاهی در آزار و اذیّت نکردن دیگران، یا زورگو نبودن، دروغ نگفتن، حسود نبودن، لجوج نبودن، و مانند آن .
به راستی، آیا تا به حال فکر کرده ای اصلأ « اخلاق » یعنی چه ؟ یا خوش اخلاقی چیست ؟ یا فرق یک انسان خوش اخلاق با انسان بد اخلاق، در چه چیزهایی است ؟
آیا اخلاق خوب داشتن، فقط مخصوص مسلمانان است، یا این که در میان کافران و خارجی ها هم، وقتی کسی اخلاق خوبی دارد، مردم از او خوششان می آید ؟
در مورد خودت چطور، تا به حال فکر نکرده ای دیگران دربارۀ تو چگونه فکر می کنند ؟