آشنایی با نوجوانان موفق

آشنایی با نوجوانان موفق.2

شعیب فرج

به کوشش: زهرا اژدری

شعیب فرج نوجوان 17 ساله ای است که موفق به نوشتن کتابی درباره وبلاگ نویسی شده است وی ساکن روستای تازه قلعه نقده است او تحصیلات خود را در رشته کامپیوتر در دانشگاه غیرانتفاعی میعاد مهاباد به پایان رساند.

آشنایی با نوجوانان موفق. 1

                                                                                                                                                                                                          

   نویسنده: زهرا اژدری      

 شهید «محمّد حسین فهمیده» نوجوان مبارز ایرانی 

الگویی برای همۀ نوجوانان دنیا

مقدمه

اکنون که قصد دارم دست به قلم ببرم؛ و صفحه سفید کاغذ را سیاه نمایم ، می خواهم از نوجوانی بگویم که: جان شیرینش را فدای میهن و رهبر خویش نمود .