نشانه های آفرینش

نشانه های الهی در سیستم گردش خون

نویسنده:  هادی احمدی جلفایی

 

 

خداوند، به انسان نیروی فکر عطا کرده تا با تفکّر در عالم آفرینش، هم خالق خود را هر چه بهتر بشناسد و هم بتواند همه ی امکانات
طبیعت را در راستای رشد و ترقّی دنیوی و اخروی خود به کار ببندد.
یکی از معجزات آفرینش که تقریباً در بدن هر جانوری وجود دارد و تفکّر در آن، انصافاً انسان را شیفته ی قدرت لایزال پروردگار می نماید، سیستم گردش خون در بدن است.
دانستنی ها و مسائل قابل تفکّر در این زمینه، آن چنان گسترده است، که اگر چند جلد کتاب مستقل نیز نوشته شود، باز کم است؛ امّا در این نوشته ی کوتاه، با پاره ای از معجزات آفرینش در این زمینه، آشنا خواهیم شد.