چشم

بیماری های چشم و روش های درمان آن

                                                                                                                                         نویسنده: حسین احمدی جلفایی

 

تعریف
( چشم ) یکی از مهمترین اعضای بدن است که ارزش آن در میان اعضای بدن پیکر انسان، مساوی با ارتباط انسان با عالم خارج است.
 اگر این عضو در بدن نباشد، نه تنها ابزار ارتباط انسان با عالم هستی کم می شود، دست مایه های تفکر و تأمّل انسان نیز به عنوان برترین موجود خلقت، از بین خواهد رفت.
در این نوشته، به صورت فشرده درباره ساختار چشم انسان وانواع بیماری های آن، مخصوصاً چشم درد و روش های تقویت چشم، آشنا خواهیم شد .
ساختمان چشم :
ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است . در قسمت جلوی این کره، یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد . نور از محیط خارج، وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد. عدسی، نور را به طور دقیق، روی شبکیّه متمرکز می کند تا تصویر واضح تر روی شبکیه ایجاد می شود .